Jeg er i 2017 uddannet professionel coach hos Axept. Ud over coach certificeringen, har jeg i 2016 bestået faget Coaching i organisationner hos Axept, samt i 2014 taget et kursus i konflikthåndtering på Teknologisk institut og i 2012 taget HF i psykologi. I 2019 har jeg videreuddannet mig til stresscoach.

Relationer mellem mennesker har altid haft min store interesse. Hvorfor agerer vi som vi gør, og hvordan kan vi ændre vores måde at se tingene på.

I mit arbejdsliv fra både servicebrancen og fra produktionsvirksomheder, har jeg selv skulle håndtere mange forskellige relationer, hvor der har været mange ting på spil.

I mine coaching sessioner lægger jeg meget vægt på tryghed og fortrolighed. Jeg vil arbejde på at opfylde dine forventninger, så du går herfra enten med en refleksion, en accept og/eller en plan at komme videre med.

Udover forskellige spørgeteknikker, bruger jeg flipover til at synliggøre emnet. Der vil også kunne bruges værdikort, billeder mm. Desuden vi vil bevæge os rundt i lokalet, for at skabe dynamik og se tingene fra andre vinkler.